Kurser

2014

Ledelse & Trivsel – AS3

 • Indsigt i konkrete ledelsesredskaber til at varetage ledelsesretten og -pligten ved dårlig trivsel og sygefravær
 • Indsigt og træning i at kunne forebygge sygemeldinger som følge på mangel på trivsel
 • Indsigt og træning i at håndtere sygemeldte som følge af manglende trivsel – med henblik på at påvirke til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet

2013

Kursus i projektledelse

Dag 1:

 • Projektets etablering – scenen sættes
 • Organisering, roller og ansvar i et projekt
 • Fælles sprog og fælles metoder i projektarbejdet
 • Træning i projektværktøjer – i workshopbaserede forløb
 • Værktøj 1: Målanalyse og målhierarki

Dag 2:

 • Milepælsplan – introduktion og træning i projektteam
 • Interessentanalyse og kommunikationsplan
 • Feedback som middel til kvalitetsudvikling i projektarbejdet og motivation i projektgruppen

Dag 3:

 • Projektdeltagerens rolle og kompetencer i praksis
 • Arbejdspladskultur og mødekultur – drivkræfter og barrierer for det effektive samarbejde
 • Min samarbejdsprofil og dens betydning for min tilgang til opgaver og kommunikation
 • Min personlige måde at håndtere konflikter på i (projekt)samarbejdet
 • Organisationsøvelse med fokus på træning af samarbejdskompetencer
 • Refleksion over læring i teamet på forløbet og hvordan læringen kan overføres til hverdagen

2011

Kursus i Den Nødvendige Samtale – Konfliktforebyggende kommunikation

 • At komme godt i gang med en samtale og afslutte konstruktivt.
 • At sætte tydelige rammer for og tage ledelse af samtalen.
 • At stille reelt åbne, undersøgende spørgsmål.
 • At være tydelig og konkret i anerkendelse af medarbejderen/borgeren/klienten (samtalepartneren).
 • At kunne stille også de ubehagelige spørgsmål.
 • At kunne stille krav og sætte grænser
 • Betydningen af kropssprog og stemmeføring undervejs i samtalen.
 • At kunne samtale om samtalen.

2011

Arbejdsmiljøuddannelsen – Sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere