Erhvervserfaring

2024 (Marts) –

Skoleleder på Læsø skole
Læs pressemeddelelsen her

2018 (August) – 2024 (Feb.)

Lærer, vejleder og adm. opgaver Horslunde Landsbyordning
Jeg underviser i matematik, dansk, biologi og geografi, og jeg er skolens matematik- og LKT-vejleder. Jeg laver vejledningsforløb til ledere, både internt i Lolland Kommune og eksternt, hvilket en stor del af mine opgaver på min masteruddannelse handlede om. Mine adm. funktioner på skolen er skemalægning, vikardækning, økonomistyring, afgangsprøver, kommunikation mm.

2018 – 2021          

Udpeget som tilsynsførende for de ikke kommunale specialskoler i Lolland kommune, samt tilsyn med hjemmeundervisning.

2018 (marts) – 2018 (juli)

Afdelingsleder Distrikt Vest
Efter endt orlov fra Lolland kommune, landede jeg tilbage i skoleverdenen på Lolland som afdelingsskoleleder på Dannelunde afdelingen, en lille landsbyskole med 66 elever, 9 lærere og 3 pædagoger. En skole der var ved at blive lukket.

2016 (sep.) – 2018 (marts)  

Ledende skoleinspektør i Sermersooq
Ansvaret for Østgrønlands største kulturbærende institution, Tasiilami Alivarpi, skolen i Tasiilaq. Den daglige ledelse af en ledergruppe på 12 ledere, der til sammen ledte ca. 160 medarbejdere.
Byskolen i Tasiilaq har 440 elever fordelt på 10 klassetrin, elevhjemmet er normeret til 44 elever fra 8. – 10. klasse, bygdeskolerne har fra 11-50 elever.
Målet med mit arbejde i Grønland var at skabe ro og finde den kommende ledende skoleinspektør, helst en lokal. Dette lykkedes, og jeg kunne med ro i sindet rejse mod DK.

2013 (dec.) – 2016 (sep.)     

Afdelingsskoleleder Maribo Skole – Centerafd. & Specialklasserækker
Centerafdelingen med ca. 45 elever, 32 ansatte i 3 selvstyrende teams.
Specialklasserækker med ca. 50 elever og 18 ansatte i 2 selvstyrende teams.
personalegruppen består af lærere, pædagoger, terapeuter og hjælpere.
Faglig, økonomisk, strategisk og personaleledelse.
Implementering af skolereformen i forhold til det specialpædagogiske område. Udvikling af Maribo Skoles specialpædagogiske tilbud, udvikle indsatsen i forhold til kvaliteten i den specialpædagogiske opgave. Udvikling og implementering af nyt evalueringsværktøj omhandlende målsætning, planlægning, evaluering og effektmåling af indsatser.

Jeg blev i en periode konstitueret afdelingsleder på Borgerskoleafdelingen, sideløbende med min ansættelse som Afdelingsskoleleder i Centerafd. og Specialklasserækkerne.
Borgerskoleafdelingen er en udskolingsafdeling med 340 elever, 36 ansatte i 3 selvstyrende teams. Faglig, økonomisk, strategisk og personaleledelse.

2012 – 2013 (nov.)

Skoleansvarlig Toftegård-Skolen
Ansvaret for den daglige drift.
Ansvaret for udviklingen af et specialpædagogisk segregeret tilbud med fokus på en helhedsorienteret indsats.

2008 – 2012   

Lærer på BUC-skolen (nu Toftegård-Skolen)
Vidtgående specialundervisning – Døgninstitution med intern skole 

2008 – 2008 

Lærervikar privatskolen Nakskov
Undervisning i indskolingen i dansk, natur og teknik og billedkunst

         – 2008     

Før 2008 arbejdede jeg bl.a. som pædagogmedhjælper på BUC.
Min butiksuddannelse har jeg også brugt til at sælge køkkener, hvidevarer, trælastvarer og tøj. Dog ikke på samme tid, men via forskellige jobs.